Ситуационно решение

Жилищният комплекс ЕЛИТ ПАРК се сформира от 6 жилищни Секции А,Б,В, Г, Д, Е и сутеренен етаж общ към всички секции. Всички структури на комплекса спазват необходимите нормативни отстояния към регулационните линии на имота и към съседните сгради и между тях. ...подробно

Местоположение

бул. "Цариградско шосе" 76, 4006 кв."Гладно Поле", гр. Пловдив. Комплекса е ситуиран в УПИ II-529.60, кв.8 по плана на кв."Гладно поле", гр.Пловдив и граничи на юг с УПИ IV-7,за жилищни нужди, на изток с УПИ V-8,за обществено и делово обслужване, на север с УПИ I-4, за обществено обслужване и търговия и на запад с ул. Полковник Владимир Серафимов .

Достъп

Автомобилният достъп е осигурен с два вход изхода от ул. Полковник Владимир Серафимов в северния и южен край на парцела посредством двупосочни транспортно комуникационни алеи. Вътрешния двор е решен с озеленени площи

КОМПЛЕКС ЕЛИТ ПАРК е една добра инвестиция, една реална мечта.

Разработен с идеята за високо качество, жилищният комплескс предлага на своите купувачи доверие и сигурност в домашното огнище, както и спокойствие в утрешния ден.

"Залагаме на един по –различен тип строителство, с достатъчно въздух, зелени площи, паркоместа, повече уют и европейски стандарт на обитаване"

галерия 3Д визуализации


Oбемно решение:

  • 6 жилищни Секции А,Б,В, Г, Д, Е и сутеренен етаж.
  • Секциите се състоят от едно подземно ниво сутеренен етаж с изби и гаражи, под всяка секция и паркоместа в изнесената извън секциите част на сутерена, партер с гаражи, седем типови жил. етажа.
  • Всички входове към съответните секции са разположени от към вътрешния двор.

Функционално съдържание:

  • Сградите са за предимно жилищно обслужване и съответства на трета категория (чл. 137 от ЗУТ).
  • На основание чл.37,ал.4,т.3 от ЗУТ за секциите предмет на настоящия проект е проектиран общ за всички секции сутеренен етаж в дворното място прилежащ към секциите,в който са предвидени места за паркиране от № 1 до № 42 със статут на принадлежност към самостоятелните обекти в секциите.
  • ИНВЕСТИТОРЪТ си запазва правото на собственост, ползване, владение и разпореждане на паркоместа от №1 до №94 , предвидени с инвестиционния проект като места за паркиране в урегулирания поземлен имот и има право при продажба на отделни обекти от жилищната сграда да предостави правото на ползване на паркоместата на избрано от него лице, придобило собствеността на идеални части от поземления имот.

Апартаменти в продажба!

Таблици на свободните, резервираните и продадените апартаменти към момента...!

комплекс ЕЛИТ

Носител на първа награда на вестник "Строителство имоти" в категорията "Строител - жилищно строителство"

Изданието отличава най-добрите в строителния бранш за 17-и пореден път през март 2012 . Призовете са за обекти, получили разрешение за ползване в рамките на календарната 2011 година. Отличието е присъдено в категория - жилищно строителство.