Местоположение Къде да ни намерите!

Как да ни намерите!

бул. "Цариградско шосе" 76, 4006 Гладно Поле, Пловдив

Жилищният комплекс "ЕЛИТ ПАРК" е ситуиран в УПИ II-529.60,за обществено обслужващи дейности и жилищно застрояване, кв.8 по плана на кв."Гладно поле", гр.Пловдив и граничи на юг с УПИ IV-7,за жилищни нужди, на изток с УПИ V-8,за обществено и делово обслужване, на север с УПИ I-4, за обществено обслужване и търговия и на запад с ул. Полковник Владимир Серафимов .


"ЕЛИТ ПАРК"

: +359 882 50 50 10

: elitecomplex@dir.bg

: Понеделник - Петък:
9:00 - 17:00

Актуални промоции

За актуални промоции посетете страницата тук..

или позвънете на +359 882 50 50 10