Ситуация и етажни планове Схеми на разположенията!

изображения и PDF файлове на етажите

СЕКЦИЯ етаж изображения файлове в формат PDF
"А" сутерен к.-3,20
І етаж к.+/-0.00
II етаж к.+2,80
III етаж к.+5,60
ІV етаж к.+8,40
V етаж к.+11,20
VІ етаж к.+14,00
VІI етаж к.+16,80
VІII етаж к.+19,60
СЕКЦИЯ етаж изображения файлове в формат PDF
"Б" сутерен к.-3,20
І етаж к.+/-0.00
II етаж к.+2,80
III етаж к.+5,60
ІV етаж к.+8,40
V етаж к.+11,20
VІ етаж к.+14,00
VІI етаж к.+16,80
VІII етаж к.+19,60
СЕКЦИЯ етаж изображения файлове в формат PDF
"В" сутерен к.-3,20
І етаж к.+/-0.00
II етаж к.+2,80
III етаж к.+5,60
ІV етаж к.+8,40
V етаж к.+11,20
VІ етаж к.+14,00
VІI етаж к.+16,80
VІII етаж к.+19,60
СЕКЦИЯ етаж изображения файлове в формат PDF
Паркоместа-"А","Б","В" сутерен к.-3,20
І етаж к.+/-0.00
СЕКЦИЯ етаж изображения файлове в формат PDF
"Г" сутерен к.-3,20
І етаж к.+/-0.00
II етаж к.+2,80
III етаж к.+5,60
ІV етаж к.+8,40
V етаж к.+11,20
VІ етаж к.+14,00
VІI етаж к.+16,80
VІII етаж к.+19,60
СЕКЦИЯ етаж изображения файлове в формат PDF
"Д" сутерен к.-3,20
І етаж к.+/-0.00
II етаж к.+2,80
III етаж к.+5,60
ІV етаж к.+8,40
V етаж к.+11,20
VІ етаж к.+14,00
VІI етаж к.+16,80
VІII етаж к.+19,60
СЕКЦИЯ етаж изображения файлове в формат PDF
"E" сутерен к.-3,20
І етаж к.+/-0.00
II етаж к.+2,80
III етаж к.+5,60
ІV етаж к.+8,40
V етаж к.+11,20
VІ етаж к.+14,00
VІI етаж к.+16,80
VІII етаж к.+19,60
СЕКЦИЯ етаж изображения файлове в формат PDF
Паркоместа-"Г","Д","Е" сутерен к.-3,20
І етаж к.+/-0.00

Как да ни намерите!

бул. "Цариградско шосе" 76, 4006 Гладно Поле, Пловдив

Жилищният комплекс "ЕЛИТ ПАРК" е ситуиран в УПИ II-529.60,за обществено обслужващи дейности и жилищно застрояване, кв.8 по плана на кв."Гладно поле", гр.Пловдив и граничи на юг с УПИ IV-7,за жилищни нужди, на изток с УПИ V-8,за обществено и делово обслужване, на север с УПИ I-4, за обществено обслужване и търговия и на запад с ул. Полковник Владимир Серафимов .


"ЕЛИТ ПАРК"

: +359 882 50 50 10

: elitecomplex@dir.bg

: Понеделник - Петък:
9:00 - 17:00

Актуални промоции

За актуални промоции посетете страницата тук..

или позвънете на +359 882 50 50 10