Продажби

Апартаменти в продажба!

Таблици на свободните, резервираните и продадените апартаменти, гаражи и паркоместа към момента


списък на свободните за продажба обекти в секция А

секция етаж ап.№ описание застр. площ /м² %ид. части общи части /м² обща площ ап. изба площ общo цена   €/м² стойност € статут

А
сутерен к.-3,20 Гараж 1 27.17 м² 0.594% 3.74 м² м² 30.91 м² 400 € 12363 € Свободен
Гараж 2 30.28 м² 0.662% 4.16 м² м² 34.44 м² 400 € 13778 € Свободен
Гараж 5 26.10 м² 0.571% 3.59 м² м² 29.69 м² 400 € 11876 € Свободен
І етаж к.+/-0.00 Гараж 01 27.15 м² 0.742% 4.67 м² м² 31.82 м² 420 € 13363 € Резервиран
Гараж 03 26.29 м² 0.719% 4.52 м² м² 30.81 м² 420 € 12940 € Свободен
Гараж 05 28.97 м² 0.792% 4.98 м² м² 33.95 м² 420 € 14259 € Свободен
Гараж 06 28.22 м² 0.771% 4.85 м² м² 33.07 м² 420 € 13890 € Свободен
Гараж 10 31.50 м² 0.861% 5.41 м² м² 36.91 м² 420 € 15504 € Свободен
Гараж 13 32.28 м² 1.047% 6.58 м² м² 44.86 м² 420 € 18841 € Резервиран

списък на свободните за продажба обекти в секция Б

секция етаж ап.№ описание застр. площ /м² %ид. части общи части /м² обща площ ап. изба площ общo цена   €/м² стойност € статут

Б
сутерен к.-3,20 Гараж 1 29.74 м² 0.683% 4.50 м² м² 34.24 м² 400 € 13696 € Свободен
Гараж 2 34.19 м² 0.628% 5.17 м² м² 39.36 м² 400 € 15745 € Свободен
Гараж 3 25.81 м² 0.474% 3.91 м² м² 29.72 м² 400 € 11886 € Свободен
Гараж 4 26.22 м² 0.481% 3.97 м² м² 30.19 м² 400 € 12075 € Свободен
Гараж 5 32.78 м² 0.602% 4.96 м² м² 37.74 м² 400 € 15096 € Свободен
І етаж к.+/-0.00 Гараж 01 29.74 м² 0.683% 5.62 м² м² 35.36 м² 420 € 14853 € Свободен
Гараж 02 27.42 м² 0.692% 5.19 м² м² 32.61 м² 420 € 13694 € Свободен
Гараж 04 34.86 м² 0.800% 6.59 м² м² 41.45 м² 420 € 17410 € Свободен
Гараж 05 30.11 м² 0.691% 5.69 м² м² 35.80 м² 420 € 15038 € Свободен
Гараж 06 27.26 м² 0.626% 5.16 м² м² 32.42 м² 420 € 13615 € Свободен
Гараж 09 26.35 м² 0.605% 4.98 м² м² 31.33 м² 420 € 13160 € Свободен
Гараж 10 24.15 м² 0.554% 4.57 м² м² 28.72 м² 420 € 12061 € Свободен
Гараж 11 29.69 м² 0.681% 5.62 м² м² 35.31 м² 420 € 14828 € Свободен
Гараж 13 31.25 м² 0.717% 5.91 м² м² 37.16 м² 420 € 15607 € Свободен
Гараж 14 32.59 м² 0.748% 6.16 м² м² 38.75 м² 420 € 16277 € Свободен
Гараж 16 31.89 м² 0.732% 6.03 м² м² 37.29 м² 427 € 15927 € Свободен

списък на свободните за продажба обекти в секция В

секция етаж ап.№ описание застр. площ /м² %ид. части общи части /м² обща площ ап. изба площ общo цена   €/м² стойност € статут

В
сутерен к.-3,20 Гараж 1 27.98 м² 0.841% 3.52 м² м² 31.50 м² 400 € 12602 € Свободен
Гараж 2 27.54 м² 0.828% 3.47 м² м² 31.01 м² 400 € 12403 € Свободен
Гараж 4 20.48 м² 0.615% 2.58 м² м² 23.06 м² 400 € 9224 € Свободен
Гараж 5 18.04 м² 0.542% 2.27 м² м² 20.31 м² 400 € 8125 € Свободен
Гараж 6 26.03 м² 0.782% 3.28 м² м² 29.31 м² 400 € 11723 € Свободен
І етаж к.+/-0.00 Гараж 01 33.30 м² 1.251% 5.24 м² м² 38.54 м² 420 € 16188 € Свободен
Гараж 03 29.72 м² 1.116% 4.68 м² м² 34.40 м² 420 € 14448 € Свободен
Гараж 05 36.63 м² 1.376% 5.77 м² м² 42.40 м² 420 € 17807 € Свободен
Гараж 06 29.59 м² 1.111% 4.66 м² м² 34.25 м² 420 € 14384 € Свободен
Гараж 07 30.19 м² 1.134% 4.75 м² м² 34.94 м² 420 € 14676 € Свободен
Гараж 08 34.73 м² 1.305% 5.47 м² м² 40.20 м² 420 € 16883 € Свободен
Гараж 10 23.19 м² 0.871% 3.65 м² м² 26.84 м² 420 € 11273 € Свободен

списък на свободните за продажба обекти в секция ПМ-А,Б,В

секция етаж ап.№ описание застр. площ /м² %ид. части общи части /м² обща площ ап. изба площ общo цена   €/м² стойност € статут

ПМ-А,Б,В
сутерен к.-3,20 ПМ 08 паркомясто сутерен 15.40 м² % м² м² 0 м² 0 € 7000 € Свободен
І етаж к.+/-0.00 ПМ 32 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Резервиран
ПМ 33 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 34 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 36 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 37 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Резервиран
ПМ 39 външно паркомясто м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 40 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 42 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 43 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 44 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен

списък на свободните за продажба обекти в секция Г

секция етаж ап.№ описание застр. площ /м² %ид. части общи части /м² обща площ ап. изба площ общo цена   €/м² стойност € статут

Г
сутерен к.-3,20 Гараж 2 30.28 м² 0.664% 4.17 м² м² 34.45 м² 400 € 13779 € Свободен
І етаж к.+/-0.00 Гараж 01 27.15 м² 0.744% 4.67 м² м² 31.82 м² 420 € 13365 € Свободен
Гараж 04 30.75 м² 0.842% 5.29 м² м² 36.04 м² 420 € 15137 € Свободен
Гараж 05 28.97 м² 0.794% 4.98 м² м² 33.95 м² 420 € 14260 € Свободен
Гараж 06 28.22 м² 0.773% 4.85 м² м² 33.07 м² 420 € 13891 € Свободен
Гараж 10 31.18 м² 0.854% 5.36 м² м² 36.54 м² 420 € 15348 € Свободен
Гараж 11 25.12 м² 0.688% 4.32 м² м² 29.44 м² 420 € 12365 € Свободен
III етаж к.+5,60 Апарт. 9 днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса 79.02 м² 2.165% 13.59 м² 92.61 м² 3.83 м² 96.44 м² 700 € 67509 € Резервиран
VІII етаж к.+19,60 Апарт. 39 днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса 79.02 м² 2.165% 13.59 м² 92.61 м² 4.39 м² 97.00 м² 700 € 67902 € Свободен

списък на свободните за продажба обекти в секция Д

секция етаж ап.№ описание застр. площ /м² %ид. части общи части /м² обща площ ап. изба площ общo цена   €/м² стойност € статут

Д
сутерен к.-3,20 Гараж 2 34.19 м² 0.629% 5.18 м² м² 39.37 м² 400 € 15747 € Свободен
Гараж 3 25.81 м² 0.457% 3.91 м² м² 29.72 м² 400 € 11887 € Свободен
Гараж 4 26.22 м² 0.482% 3.97 м² м² 30.19 м² 400 € 12076 € Свободен
І етаж к.+/-0.00 Гараж 02 27.42 м² 0.631% 5.19 м² м² 32.61 м² 420 € 13696 € Свободен
Гараж 04 34.86 м² 0.802% 6.60 м² м² 41.46 м² 420 € 17412 € Свободен
Гараж 09 26.35 м² 0.606% 4.99 м² м² 31.34 м² 420 € 13162 € Свободен
Гараж 11 29.69 м² 0.683% 5.62 м² м² 35.31 м² 420 € 14830 € Свободен
Гараж 13 31.25 м² 0.719% 5.91 м² м² 37.16 м² 420 € 15609 € Свободен
Гараж 14 32.59 м² 0.750% 6.17 м² м² 38.76 м² 420 € 16278 € Свободен

списък на свободните за продажба обекти в секция Е

секция етаж ап.№ описание застр. площ /м² %ид. части общи части /м² обща площ ап. изба площ общo цена   €/м² стойност € статут

Е
сутерен к.-3,20 Гараж 1 27.54 м² 0.832% 3.62 м² м² 31.16 м² 400 € 12465 € Свободен
Гараж 2 27.97 м² 0.845% 3.68 м² м² 31.65 м² 400 € 12660 € Свободен
Гараж 3 21.28 м² 0.643% 2.80 м² м² 24.08 м² 400 € 9632 € Свободен
Гараж 5 20.12 м² 0.608% 2.65 м² м² 22.77 м² 400 € 9107 € Свободен
Гараж 6 23.12 м² 0.698% 3.04 м² м² 26.16 м² 400 € 10465 € Свободен
І етаж к.+/-0.00 Гараж 02 38.00 м² 1.435% 6.25 м² м² 44.25 м² 420 € 18585 € Свободен
Гараж 03 30.19 м² 1.140% 4.96 м² м² 35.15 м² 420 € 14765 € Свободен
Гараж 05 36.63 м² 1.383% 6.02 м² м² 42.65 м² 420 € 17915 € Свободен
Гараж 08 30.87 м² 1.166% 5.08 м² м² 35.95 м² 420 € 15098 € Свободен
VІII етаж к.+19,60 Апарт. 25 днев.трапез.2сп.б-wc.wc,2тераси 86.60 м² 3.270% 14.24 м² 100.84 м² 3.60 м² 104.44 м² 700 € 73108 € Резервиран
Апарт. 27 днев.трапез.2сп.б-wc.wc,2тераси 86.71 м² 3.274% 14.26 м² 100.97 м² 4.66 м² 105,63 м² 704 € 73940 € Свободен

списък на свободните за продажба обекти в секция ПМ-Г,Д,Е

секция етаж ап.№ описание застр. площ /м² %ид. части общи части /м² обща площ ап. изба площ общo цена   €/м² стойност € статут

ПМ-Г,Д,Е
сутерен к.-3,20 ПМ 22 паркомясто сутерен 16.80 м² % м² м² м² 0 € 7000 € Свободен
ПМ 23 паркомясто сутерен 16.80 м² % м² м² м² 0 € 7000 € Свободен
ПМ 24 паркомясто сутерен 15.40 м² % м² м² м² 0 € 7000 € Свободен
ПМ 25 паркомясто сутерен 16.00 м² % м² м² м² 0 € 7000 € Свободен
ПМ 26 паркомясто сутерен 16.00 м² % м² м² м² 0 € 7000 € Свободен
ПМ 29 паркомясто сутерен 15.40 м² % м² м² м² 0 € 7000 € Свободен
ПМ 30 паркомясто сутерен 15.40 м² % м² м² м² 0 € 7000 € Свободен
І етаж к.+/-0.00 ПМ 53 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 54 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 56 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² 0 м² 0 € 4500 € Резервиран
ПМ 62 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 63 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 64 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 66 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 67 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 70 външно паркомясто 12.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 71 външно паркомясто 12.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен


"ЕЛИТ ПАРК"

: +359 882 50 50 10

: elitecomplex@dir.bg

: Понеделник - Петък:
9:00 - 17:00

Актуални промоции

За актуални промоции посетете страницата тук..

или позвънете на +359 882 50 50 10