Продажби

Апартаменти в продажба!

Таблици на свободните, резервираните и продадените апартаменти, гаражи и паркоместа към момента


списък на свободните за продажба обекти в секция А

секция етаж ап.№ описание застр. площ /м² %ид. части общи части /м² обща площ ап. изба площ общo цена   €/м² стойност € статут

А
сутерен к.-3,20 Гараж 1 27.17 м² 0.594% 3.74 м² м² 30.91 м² 400 € 12363 € Свободен
Гараж 2 30.28 м² 0.662% 4.16 м² м² 34.44 м² 400 € 13778 € Свободен
Гараж 5 26.10 м² 0.571% 3.59 м² м² 29.69 м² 400 € 11876 € Свободен
І етаж к.+/-0.00 Гараж 01 27.15 м² 0.742% 4.67 м² м² 31.82 м² 420 € 13363 € Свободен
Гараж 03 26.29 м² 0.719% 4.52 м² м² 30.81 м² 420 € 12940 € Свободен
Гараж 05 28.97 м² 0.792% 4.98 м² м² 33.95 м² 420 € 14259 € Свободен
Гараж 06 28.22 м² 0.771% 4.85 м² м² 33.07 м² 420 € 13890 € Свободен
Гараж 10 31.50 м² 0.861% 5.41 м² м² 36.91 м² 420 € 15504 € Свободен
Гараж 13 32.28 м² 1.047% 6.58 м² м² 44.86 м² 420 € 18841 € Свободен

списък на свободните за продажба обекти в секция Б

секция етаж ап.№ описание застр. площ /м² %ид. части общи части /м² обща площ ап. изба площ общo цена   €/м² стойност € статут

Б
сутерен к.-3,20 Гараж 1 29.74 м² 0.683% 4.50 м² м² 34.24 м² 400 € 13696 € Свободен
Гараж 2 34.19 м² 0.628% 5.17 м² м² 39.36 м² 400 € 15745 € Свободен
Гараж 3 25.81 м² 0.474% 3.91 м² м² 29.72 м² 400 € 11886 € Свободен
Гараж 4 26.22 м² 0.481% 3.97 м² м² 30.19 м² 400 € 12075 € Свободен
Гараж 5 32.78 м² 0.602% 4.96 м² м² 37.74 м² 400 € 15096 € Свободен
І етаж к.+/-0.00 Гараж 01 29.74 м² 0.683% 5.62 м² м² 35.36 м² 420 € 14853 € Свободен
Гараж 02 27.42 м² 0.692% 5.19 м² м² 32.61 м² 420 € 13694 € Свободен
Гараж 03 27.36 м² 0.628% 5.17 м² м² 32.53 м² 420 € 13664 € Свободен
Гараж 04 34.86 м² 0.800% 6.59 м² м² 41.45 м² 420 € 17410 € Свободен
Гараж 05 30.11 м² 0.691% 5.69 м² м² 35.80 м² 420 € 15038 € Свободен
Гараж 06 27.26 м² 0.626% 5.16 м² м² 32.42 м² 420 € 13615 € Свободен
Гараж 09 26.35 м² 0.605% 4.98 м² м² 31.33 м² 420 € 13160 € Свободен
Гараж 10 24.15 м² 0.554% 4.57 м² м² 28.72 м² 420 € 12061 € Свободен
Гараж 11 29.69 м² 0.681% 5.62 м² м² 35.31 м² 420 € 14828 € Свободен
Гараж 13 31.25 м² 0.717% 5.91 м² м² 37.16 м² 420 € 15607 € Свободен
Гараж 14 32.59 м² 0.748% 6.16 м² м² 38.75 м² 420 € 16277 € Свободен
Гараж 16 31.89 м² 0.732% 6.03 м² м² 37.29 м² 427 € 15927 € Свободен
VІII етаж к.+19,60 Апарт. 49 днев.трапез.сп.б-wc,тераса 58.28 м² 1.338% 11.02 м² 69.30 м² 3.16 м² 72.46 м² 680 € 49274 € Свободен
Апарт. 50 днев.трапез.сп.б-wc,тераса 60.13 м² 1.380% 11.37 м² 71.50 м² 3.09 м² 74,59 м² 685 € 50723 € Свободен
Апарт. 56 днев.трапез.сп.б-wc,тераса 60.03 м² 1.378% 11.35 м² 71.38 м² 3.65 м² 75.03 м² 680 € 51023 € Свободен

списък на свободните за продажба обекти в секция В

секция етаж ап.№ описание застр. площ /м² %ид. части общи части /м² обща площ ап. изба площ общo цена   €/м² стойност € статут

В
сутерен к.-3,20 Гараж 1 27.98 м² 0.841% 3.52 м² м² 31.50 м² 400 € 12602 € Свободен
Гараж 2 27.54 м² 0.828% 3.47 м² м² 31.01 м² 400 € 12403 € Свободен
Гараж 4 20.48 м² 0.615% 2.58 м² м² 23.06 м² 400 € 9224 € Свободен
Гараж 5 18.04 м² 0.542% 2.27 м² м² 20.31 м² 400 € 8125 € Свободен
Гараж 6 26.03 м² 0.782% 3.28 м² м² 29.31 м² 400 € 11723 € Свободен
І етаж к.+/-0.00 Гараж 01 33.30 м² 1.251% 5.24 м² м² 38.54 м² 420 € 16188 € Свободен
Гараж 03 29.72 м² 1.116% 4.68 м² м² 34.40 м² 420 € 14448 € Свободен
Гараж 05 36.63 м² 1.376% 5.77 м² м² 42.40 м² 420 € 17807 € Свободен
Гараж 06 29.59 м² 1.111% 4.66 м² м² 34.25 м² 420 € 14384 € Свободен
Гараж 07 30.19 м² 1.134% 4.75 м² м² 34.94 м² 420 € 14676 € Свободен
Гараж 08 34.73 м² 1.305% 5.47 м² м² 40.20 м² 420 € 16883 € Свободен
Гараж 10 23.19 м² 0.871% 3.65 м² м² 26.84 м² 420 € 11273 € Свободен

списък на свободните за продажба обекти в секция ПМ-А,Б,В

секция етаж ап.№ описание застр. площ /м² %ид. части общи части /м² обща площ ап. изба площ общo цена   €/м² стойност € статут

ПМ-А,Б,В
сутерен к.-3,20 ПМ 08 паркомясто сутерен 15.40 м² % м² м² 0 м² 0 € 7000 € Свободен
І етаж к.+/-0.00 ПМ 09 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 10 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² 0 м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 11 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Резервиран
ПМ 30 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 31 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 32 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 33 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 34 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 36 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 37 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 38 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 39 външно паркомясто м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 40 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 42 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 43 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 44 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен

списък на свободните за продажба обекти в секция Г

секция етаж ап.№ описание застр. площ /м² %ид. части общи части /м² обща площ ап. изба площ общo цена   €/м² стойност € статут

Г
сутерен к.-3,20 Гараж 1 27.17 м² 0.596% 3.74 м² м² 30.91 м² 400 € 12364 € Свободен
Гараж 2 30.28 м² 0.664% 4.17 м² м² 34.45 м² 400 € 13779 € Свободен
Гараж 4 20.01 м² 0.439% 2.75 м² м² 22.76 м² 400 € 9106 € Свободен
Гараж 5 26.10 м² 0.572% 3.59 м² м² 29.69 м² 400 € 11877 € Свободен
І етаж к.+/-0.00 Гараж 01 27.15 м² 0.744% 4.67 м² м² 31.82 м² 420 € 13365 € Свободен
Гараж 04 30.75 м² 0.842% 5.29 м² м² 36.04 м² 420 € 15137 € Свободен
Гараж 05 28.97 м² 0.794% 4.98 м² м² 33.95 м² 420 € 14260 € Свободен
Гараж 06 28.22 м² 0.773% 4.85 м² м² 33.07 м² 420 € 13891 € Свободен
Гараж 07 21.17 м² 0.580% 3.64 м² м² 24.81 м² 420 € 10421 € Свободен
Гараж 08 21.17 м² 0.580% 3.64 м² м² 24.81 м² 420 € 10421 € Свободен
Гараж 10 31.18 м² 0.854% 5.36 м² м² 36.54 м² 420 € 15348 € Свободен
Гараж 11 25.12 м² 0.688% 4.32 м² м² 29.44 м² 420 € 12365 € Свободен
Гараж 13 38.28 м² 1.049% 6.59 м² м² 44.87 м² 420 € 18843 € Свободен
III етаж к.+5,60 Апарт. 9 днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса 79.02 м² 2.165% 13.59 м² 92.61 м² 3.83 м² 96.44 м² 700 € 67509 € Свободен
Апарт. 11 днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса 82.69 м² 2.265% 14.22 м² 96.91 м² 5.19 м² 102.11 м² 690 € 70456 € Свободен
ІV етаж к.+8,40 Апарт. 15 днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса 79.02 м² 2.165% 13.59 м² 92.61 м² 3.90 м² 96.51 м² 700 € 67559 € Свободен
Апарт. 16 днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса 83.6 м² 2.290% 14.38 м² 97.98 м² 4.41 м² 102.39 м² 690 € 70650 € Свободен
Апарт. 18 днев.трапез.сп.б-wc,тераса 58.32 м² 1.598% 10.03 м² 68.35 м² 2.52 м² 70.87 м² 690 € 48902 € Свободен
V етаж к.+11,20 Апарт. 21 днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса 79.02 м² 2.165% 13.59 м² 92.61 м² 3.44 м² 96.05 м² 700 € 67237 € Свободен
Апарт. 22 днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса 83.6 м² 2.290% 14.38 м² 97.98 м² 6.63 м² 104.61 м² 690 € 72182 € Свободен
VІ етаж к.+14,00 Апарт. 26 днев.трапез.2сп.б-wc.wc,тераса 87.38 м² 2.394% 15.03 м² 102.41 м² 4.08 м² 106.49 м² 690 € 73479 € Свободен
Апарт. 27 днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса 79.02 м² 2.165% 13.59 м² 92.61 м² 3.35 м² 95.96 м² 700 € 67174 € Свободен
VІI етаж к.+16,80 Апарт. 33 днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса 79.02 м² 2.165% 13.59 м² 92.61 м² 4.21 м² 96.82 м² 700 € 67776 € Свободен
Апарт. 35 днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса 82.69 м² 2.265% 14.22 м² 96.91 м² 4.50 м² 101.41 м² 690 € 69976 € Свободен
VІII етаж к.+19,60 Апарт. 38 днев.трапез.2сп.б-wc.wc,тераса 87.38 м² 2.394% 15.03 м² 102.41 м² 3.66 м² 106.07 м² 670 € 71068 € Свободен
Апарт. 39 днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса 79.02 м² 2.165% 13.59 м² 92.61 м² 4.39 м² 97.00 м² 690 € 66932 € Свободен
Апарт. 40 днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса 83.6 м² 2.290% 14.38 м² 97.98 м² 5.70 м² 103,68 м² 674 € 69466 € Свободен
Апарт. 41 днев.трапез.2сп.б-wc,wc,тераса 82.69 м² 2.265% 14.22 м² 96.91 м² 5.24 м² 102.15 м² 670 € 68444 € Свободен
Апарт. 42 днев.трапез.сп.б-wc,тераса 58.32 м² 1.598% 10.03 м² 68.35 м² 3.45 м² 71.80 м² 670 € 48108 € Свободен

списък на свободните за продажба обекти в секция Д

секция етаж ап.№ описание застр. площ /м² %ид. части общи части /м² обща площ ап. изба площ общo цена   €/м² стойност € статут

Д
сутерен к.-3,20 Гараж 1 29.74 м² 0.547% 4.50 м² м² 34.24 м² 400 € 13697 € Свободен
Гараж 2 34.19 м² 0.629% 5.18 м² м² 39.37 м² 400 € 15747 € Свободен
Гараж 3 25.81 м² 0.457% 3.91 м² м² 29.72 м² 400 € 11887 € Свободен
Гараж 4 26.22 м² 0.482% 3.97 м² м² 30.19 м² 400 € 12076 € Свободен
І етаж к.+/-0.00 Гараж 02 27.42 м² 0.631% 5.19 м² м² 32.61 м² 420 € 13696 € Свободен
Гараж 04 34.86 м² 0.802% 6.60 м² м² 41.46 м² 420 € 17412 € Свободен
Гараж 06 27.26 м² 0.627% 5.16 м² м² 32.42 м² 420 € 13616 € Резервиран
Гараж 08 23.65 м² 0.544% 4.48 м² м² 28.13 м² 420 € 11813 € Свободен
Гараж 09 26.35 м² 0.606% 4.99 м² м² 31.34 м² 420 € 13162 € Свободен
Гараж 11 29.69 м² 0.683% 5.62 м² м² 35.31 м² 420 € 14830 € Свободен
Гараж 13 31.25 м² 0.719% 5.91 м² м² 37.16 м² 420 € 15609 € Свободен
Гараж 14 32.59 м² 0.750% 6.17 м² м² 38.76 м² 420 € 16278 € Свободен
III етаж к.+5,60 Апарт. 14 днев.трапез.сп.,б-wc,тераса 56.55 м² 1.301% 10.70 м² 67.25 м² 3.69 м² 70.94 м² 700 € 49659 € Свободен
ІV етаж к.+8,40 Апарт. 20 днев.трапез.2сп.,б-wc,wc,тераса 87.94 м² 2.023% 16.64 м² 104.58 м² 6.01 м² 110.60 м² 690 € 76312 € Резервиран
Апарт. 22 днев.трапез.сп.,б-wc,тераса 56.55 м² 1.301% 10.70 м² 67.25 м² 4.22 м² 71.47 м² 700 € 50029 € Свободен
Апарт. 23 днев.трапез.сп.,б-wc,тераса 57.78 м² 1.329% 10.94 м² 68.72 м² 4.27 м² 72.99 м² 700 € 51090 € Свободен
VІ етаж к.+14,00 Апарт. 36 днев.трапез.2сп.,б-wc,wc,тераса 87.94 м² 2.023% 16.64 м² 104.58 м² 5.36 м² 109.94 м² 690 € 75860 € Свободен
VІI етаж к.+16,80 Апарт. 46 днев.трапез.сп.,б-wc,тераса 56.55 м² 1.301% 10.70 м² 67.25 м² 5.44 м² 72.70 м² 700 € 50887 € Свободен
Апарт. 47 днев.трапез.сп.,б-wc,тераса 57.78 м² 1.329% 10.94 м² 68.72 м² 5.34 м² 74.05 м² 690 € 51096 € Свободен
VІII етаж к.+19,60 Апарт. 49 днев.трапез.сп.,б-wc,тераса 58.28 м² 1.341% 11.03 м² 69.31 м² 3.16 м² 72.47 м² 670 € 48555 € Свободен
Апарт. 50 днев.трапез.сп.,б-wc,тераса 60.13 м² 1.383% 11.38 м² 71.51 м² 3.09 м² 74.60 м² 680 € 50725 € Свободен
Апарт. 51 днев.трапез.сп.,б-wc,тераса 64.88 м² 1.492% 12.28 м² 77.16 м² 4.28 м² 81.44 м² 600 € 48864 € Резервиран
Апарт. 53 днев.трапез.2сп.,2б-wc, тераса 86.11 м² 1.981% 16.30 м² 102.41 м² 4.98 м² 107.39 м² 680 € 73022 € Свободен
Апарт. 54 днев.трапез.сп.,б-wc,тераса 56.55 м² 1.301% 10.70 м² 67.25 м² 4.80 м² 72.05 м² 680 € 48994 € Свободен
Апарт. 55 днев.трапез.сп.,б-wc,тераса 57.78 м² 1.329% 10.94 м² 68.72 м² 3.35 м² 72.07 м² 680 € 49005 € Свободен
Апарт. 56 днев.трапез.сп.,б-wc,тераса 58.56 м² 1.347% 11.08 м² 69.64 м² 3.65 м² 73.29 м² 670 € 49104 € Свободен

списък на свободните за продажба обекти в секция Е

секция етаж ап.№ описание застр. площ /м² %ид. части общи части /м² обща площ ап. изба площ общo цена   €/м² стойност € статут

Е
сутерен к.-3,20 Гараж 1 27.54 м² 0.832% 3.62 м² м² 31.16 м² 400 € 12465 € Свободен
Гараж 2 27.97 м² 0.845% 3.68 м² м² 31.65 м² 400 € 12660 € Свободен
Гараж 3 21.28 м² 0.643% 2.80 м² м² 24.08 м² 400 € 9632 € Свободен
Гараж 4 19.94 м² 0.602% 2.62 м² м² 22.56 м² 400 € 9025 € Свободен
Гараж 5 20.12 м² 0.608% 2.65 м² м² 22.77 м² 400 € 9107 € Свободен
Гараж 6 23.12 м² 0.698% 3.04 м² м² 26.16 м² 400 € 10465 € Свободен
І етаж к.+/-0.00 Гараж 02 38.00 м² 1.435% 6.25 м² м² 44.25 м² 420 € 18585 € Свободен
Гараж 03 30.19 м² 1.140% 4.96 м² м² 35.15 м² 420 € 14765 € Свободен
Гараж 05 36.63 м² 1.383% 6.02 м² м² 42.65 м² 420 € 17915 € Свободен
Гараж 08 30.87 м² 1.166% 5.08 м² м² 35.95 м² 420 € 15098 € Свободен
Гараж 09 33.30 м² 1.257% 5.48 м² м² 38.78 м² 420 € 16286 € Резервиран
V етаж к.+11,20 Апарт. 14 днев.трапез.2сп.2б-wc.,тераса 84.43 м² 3.188% 13.88 м² 98.31 м² 2.96 м² 101.27 м² 700 € 70892 € Резервиран
VІII етаж к.+19,60 Апарт. 25 днев.трапез.2сп.б-wc.wc,2тераси 86.60 м² 3.270% 14.24 м² 100.84 м² 3.60 м² 104.44 м² 680 € 71020 € Свободен
Апарт. 26 днев.трапез.2сп.2б-wc.,тераса 84.43 м² 3.188% 13.88 м² 98.31 м² 3.74 м² 102.05 м² 690 € 70415 € Свободен

списък на свободните за продажба обекти в секция ПМ-Г,Д,Е

секция етаж ап.№ описание застр. площ /м² %ид. части общи части /м² обща площ ап. изба площ общo цена   €/м² стойност € статут

ПМ-Г,Д,Е
сутерен к.-3,20 ПМ 21 паркомясто сутерен 16.80 м² % м² м² м² 0 € 7000 € Свободен
ПМ 22 паркомясто сутерен 16.80 м² % м² м² м² 0 € 7000 € Свободен
ПМ 23 паркомясто сутерен 16.80 м² % м² м² м² 0 € 7000 € Свободен
ПМ 24 паркомясто сутерен 15.40 м² % м² м² м² 0 € 7000 € Свободен
ПМ 25 паркомясто сутерен 16.00 м² % м² м² м² 0 € 7000 € Свободен
ПМ 26 паркомясто сутерен 16.00 м² % м² м² м² 0 € 7000 € Свободен
ПМ 29 паркомясто сутерен 15.40 м² % м² м² м² 0 € 7000 € Свободен
ПМ 30 паркомясто сутерен 15.40 м² % м² м² м² 0 € 7000 € Резервиран
І етаж к.+/-0.00 ПМ 51 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 53 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 54 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 55 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 59 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 60 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 61 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 62 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 63 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 64 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 66 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 67 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 68 външно паркомясто 13.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 69 външно паркомясто 12.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 70 външно паркомясто 12.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 71 външно паркомясто 12.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 72 външно паркомясто 12.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 73 външно паркомясто 12.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 74 външно паркомясто 12.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 75 външно паркомясто 12.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Свободен
ПМ 77 външно паркомясто 12.75 м² % м² м² м² 0 € 4500 € Резервиран
ПМ 94 външно паркомясто 25.00 м² % м² м² м² 0 € 5500 € Свободен


"ЕЛИТ ПАРК"

: +359 882 50 50 10

: elitecomplex@dir.bg

: Понеделник - Петък:
9:00 - 17:00

Актуални промоции

За актуални промоции посетете страницата тук..

или позвънете на +359 882 50 50 10